Panchayat Adminstration

प्रशासन

सरपंचः बाळासाहेब नारायण हिंगे पाटील
उपसरपंचः
उमेश लक्ष्मण हिंगे पाटील
ग्रामपंचायत सदस्य:

 1. बाळासाहेब नारायण हिंगे पाटील
 2. उमेश लक्ष्मण हिंगे पाटील
 3. चंद्रकला यशवंत हिंगे पाटील
 4. सुनिल चंद्रकांत हिंगे पाटील
 5. पुष्पा बिभिषण चव्हाण
 6. चंद्रकांत तुकाराम फुलसुंदर
 7. मनिषा रोहिदास फल्ले
 8. संजय जयवंतराव चव्हाण
 9. महिपत रामचंद्र चव्हाण
 10. बाळासाहेब रंगनाथ शिंदे
 11. मंजू संग्राम गायकवाड

ग्रामसेवकः एस्. एम् कांबळे

तलाठीः शिवाजी रोकडे